Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze az egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit. További információ
SzerelmesLevél.hu fejlécA szerelmeslevel.hu weboldal jogi nyilatkozata


Jogi nyilatkozat


Weboldalunkat Ön személyes adatainak megadása nélkül böngészheti. Az oldal használatához semmilyen regisztráció nem szükséges. További adatvédelmi információkhoz kattintson ide!


Jelen Jogi Nyilatkozat a WebMinute Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Alma u. 16., Cégjegyzékszám: 13-09-122408) (továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett, www.szerelmeslevel.hu internetcímen elérhető weboldalon (a továbbiakban Weboldal) publikált szolgáltatás igénybe vételének felhasználói feltételeit tartalmazza.


1. Üzemeltető a Weboldal közössége számára ingyenes, webes üzenetküldő szolgáltatást biztosít.

2. A szolgáltatás során felhasználónak minősül a Weboldal látogatója (a továbbiakban Felhasználó), illetőleg mindenki, aki annak bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Weboldal szolgáltatása bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozat feltételeit.

3. Üzemeltető bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal a kitétellel, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását.

4. Weboldal működtetője nem ellenőrzi a felhasználó által hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

5. A Weboldal szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó jelen Jogi Nyilatkozat elfogadása által kötelezettséget vállal arra, hogy az általa létrehozott üzenet a Weboldal vagy harmadik fél jogát vagy jogos érdekét nem sérti, annak szolgáltatását reklám, illetve kéretlen levél (spam) küldése céljára nem használja. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen levél elküldését megelőzően megadja a nevét Weboldal üzemeltetőjének oly módon, hogy a levél címzettje azonosítani tudja annak feladóját.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a biztosított szolgáltatás használata során tudatos felhasználói magatartás tanúsít és az egyén önvédelmi kötelezettsége jegyében megfelelően gondoskodik privátszférája védelméről.

6. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

7. A Weboldal szolgáltatása szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok a Weboldal működtetőjét illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerű igénybe vételével járó olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható Weboldal előzetes írásbeli engedélye nélkül.

8. A Weboldal által nyújtott szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Weboldal jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Jogi Nyilatkozat és az Általános felhasználói feltételek betartása mellett használható.

9. Amennyiben Üzemeltető tudomására jut, hogy a szolgáltatás keretén belül Felhasználó jogsértő információt helyezett el, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve Weboldal saját publikációi tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását illetve törlését is.

10. A Weboldal üzemeltetője a szolgáltatás során használt szoftver pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Weboldal üzemeltetője nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

11. A Weboldal szolgáltatásának igénybe vétele során a Felhasználó tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

12. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni ezeknek való megfelelés érdekében. Felhasználó köteles Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami Weboldalt, vagy az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

13. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért Weboldal ezekben a saját felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, Weboldal birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

14. A WebMinute Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, erről részletesen az Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashat. A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás igénybevétele során más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.Adatvédelmi tájékoztató


A weboldal működésével, a szolgáltatások használatával összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében kizárólag a WebMinute Kft. az Adatkezelő. Az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak a cég vezetői és munkatársai, kizárólag az adatkezelési célok megvalósulásának érdekében. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok, valamint jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően és kizárólag célhoz kötötten kezeli.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem köteles kijelölni.

Az Adatkezelő megnevezése: WebMinute Kft. 2100 Gödöllő Alma u. 16., Cégjegyzék száma: 13-09-122408

Adatkezelő elérhetősége:

adatvedelemwebminute.hu

infoszerelmeslevel.hu

infowebminute.hu


Automatikusan rögzített adatok

A Weboldalt látogatók esetében azok IP címét, a látogatás időpontját, a böngésző adatait a Weboldalt működtető szerver automatikusan rögzíti a naplózás során. Adatkezelés célja: Statisztikai célokra, hibakeresésre, a visszaélések megakadályozására, a szolgáltatás teljesítésének biztosítására és ellenőrzésére használjuk.

Adatkezelés időtartama: maximum 30 nap


Felhasználó általi kapcsolatfelvétel esetén kezelt adatok

Felhasználó vagy más magánszemély által kezdeményezett, a honlappal kapcsolatba hozható e-mailek esetén Adatkezelő az e-mail címet és a feladó nevét személyes adatként kezeli.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó levélváltást követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, ekkor az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.


Képeslap- és egyéb üzenetküldés szolgáltatással kapcsolatban kezelt adatok


Az Adatkezelő a képeslap küldőjének és címzettjének megjelenítendő nevét és e-mail címét kezeli. A kezelt adatok az Adatkezelő általi felvétele és kezelése a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást a képeslap kiválasztása után, az adatok megadásakor a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével és a képeslap elküldésével adja meg. A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás igénybevétele során más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.


Az Adatkezelő a személyes adatokat a szolgáltatás igénybevételéhez, a Felhasználó azonosításához továbbá a kapcsolattartáshoz használja fel.


Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, a hatályos jogszabályok és jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli, a személyes adatokat kizárólag célhoz kötötten használja fel:

Feladó megjelenítendő neve: A küldött képeslap feladójaként feltüntetett név

Feladó e-mail címe: A küldött képeslap feladójaként feltüntetett e-mail cím, továbbá a kapcsolattartáshoz, azonosításhoz szükséges adat

Címzett megjelenítendő neve: A képeslapról küldött értesítő e-mail megszólításában alkalmazott név

Címzett e-mail címe: A képeslapról küldött e-mail értesítéshez szükséges cím


Az adatkezelés időtartama:

Ha a címzett megtekintette a képeslapot és törli: A címzett törlési kérelmének beérkezésekor a rendszer a képeslapot és a tárolt személyes adatokat automatikusan törli

Ha a címzett megtekintette a képeslapot, de nem nyomja meg a törlést: A képeslap utolsó megtekintése után 30 nappal a képeslapot és a képeslappal kapcsolatosan tárolt személyes adatokat a rendszer automatikusan törli.

Ha a címzett a képeslapot nem tekinti meg: Ha nincs megtekintés 90 napon belül, a rendszer automatikusan törli képeslapot és az azzal kapcsolatosan tárolt személyes adatokat.

Ha a képeslap feladója az ellenőrző e-mailben nem kattint a küldéshez szükséges linkre: Ha a képeslap feladója nem igazolja vissza a képeslapküldést 7 napon belül, akkor a függőben lévő képeslapot és az azzal kapcsolatosan tárolt személyes adatokat a rendszer automatikusan törli.


Hírlevélre való feliratkozással kapcsolatosan kezelt adatok


Adatkezelő hírlevélküldési tevékenység céljából kizárólag, akkor kezelheti ehhez az Felhasználószemélyes adatait, ha ehhez önkéntesen, kifejezetten és előzetesen hozzájárul a megfelelő tájékoztatás alapján. A Felhasználónak a regisztráció során vagy az adatlapja idevágó részén, külön kell nyilatkoznia a hírlevél feliratkozásról. Önkéntes hozzájárulásának kinyilvánítása esetén a Weboldaltól rendszeres hírlevelet kap, amely az oldallal kapcsolatos újdonságokat, információkat, értesítéseket és reklámokat is tartalmazhat.


- E-mail cím (önkéntes hozzájárulás alapján)

Adatkezelés célja: hírlevél küldése

Adatkezelés időtartama: Amíg Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik


- Név (önkéntes hozzájárulás alapján)

Adatkezelés célja: a hírlevélben történő megszólítás

Adatkezelés időtartama: Amíg Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik


Feliratkozási és leiratkozási IP cím és dátum (jogos érdek alapján)

Adatkezelés célja: hírlevél feliratkozás önkéntes hozzájárulásának igazolására

Adatkezelés időtartama: Amíg a hírlevél feliratkozás érvényben van, illetve a leiratkozás vagy regisztrációtörlés után még 5 évig


A hírlevél céljára adott önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható a Weboldal által küldött e-mailekben található leiratkozási lehetőségen, az Adatkezelőnek küldött e-mailben.

A leiratkozás után az e-mail címet visszafejthetetlenül kódolva (hash) tároljuk el, a későbbi panaszok kivizsgálása és a feliratkozás igazolása céljából.


Az adatkezelés jogalapja

 

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

16. életévét be nem töltött személy személyes adatait csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy nyilatkozatának és jogosultságának ellenőrzése, így a Felhasználó és a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.


Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai


Hozzájárulás visszavonása:

Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


Tájékoztatás kérése:

Felhasználó írásban jogosult a fent megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérni, hogy milyen személyes adatait, milyen alapon, milyen céllal, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, valamint kinek továbbítottuk személyes adatait. A kérelmet az Adatkezelő a megfelelő azonosítás után köteles 30 napon belül teljesíteni.


Módosítás, helyesbítés kérése:

Felhasználó jogosult a fenti elérhetőségeken keresztül személyes adatának módosítását, helyesbítését kérni. Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti, amennyiben a kérelem elutasításra kerül, azonos határidőn belül erről a Felhasználónak értesítést küld.


Törlés kérése:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak törlését kérni, Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti, amennyiben a kérelem elutasításra kerül, azonos határidőn belül erről a Felhasználónak értesítést küld.


Zárolás kérése:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak zárolását kérni, Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti és erről értesítést küld.


Hordozhatóság kérése:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak hordozhatóságát kéni, mely során Adatkezelő olvasható, kezelhető formátumban az adatokat részére átadja, vagy más adatkezelő részére továbbítja.


Tiltakozási jog:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, Adatkezelő a kérelmet 15 napon belül megvizsgálja és a döntésről a Felhasználónak értesítést küld.


Adatkezelő által kezelt további adatok köre, cookie-k kezelése


A Weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót (ún. cookie-t) helyezhetnek el a Felhasználó eszközén. Ennek célja a Weboldal minél magasabb színvonalú működésének, személyre szabott szolgáltatásainak biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Amennyiben nem szeretne cookie-kat fogadni a szerelmeslevel.hu-tól kattintson ide!


A cookie-k kezelése és letiltása minden böngészőben más, ezért különböző módokon történhet. A legnépszerűbb programokhoz az alábbi oldalakon találhat információt:

Google Chrome

Firefox

Internet Explorer 

Safari


A Weboldal webanalitikai mérések céljából külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat, melyek segítségével statisztikai információkat gyűjtünk a Weboldal használatáról. A webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében. Hogy a mérések ne tartalmazzanak személyes adatokat, a Weboldal kapcsán a Google Analytics-ben nincsenek aktiválva a remarketing és a hirdetésjelentési funkciók, emellett alkalmazzuk a Google által ajánlott IP anonimizálást, amely az IP cím utolsó 8 számjegyét (IPv4 esetén), illetve 80 bitjét (IPv6 esetén) törli. A Google rendelkezik az Európai Unió és az Egyesült Államok Privacy Shield tanúsítványával, amely alapján a megfelelő szintű adatvédelem biztosított a Google általi Egyesült Államokba történő adattovábbítás során.

Információk: Google Analytics Adatvédelem és biztonság


A Weboldal hirdetéskiszolgáló szolgáltatókkal is együttműködik a hirdetések megjelenítésére. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat a Felhasználó a Weboldalon vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő hirdetéseket biztosíthassanak. Ezek a külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Ezeket a cookie-kat a felhasználó saját böngészőjén belül tudja szabályozni. Ha a cookie-k elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg.

A Weboldalon a hirdetéskiszolgáló szolgáltatásokat az alábbi cégek végzik:


Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weblapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.


Adattovábbítás

A kezelt személyes adatokat harmadik félnek kizárólag az érintett Felhasználó engedélye esetén adunk át, kivételt képeznek bizonyos esetek – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait. Az adattovábbításról az Adatkezelő nyilvántartást vezet.


Adatbiztonság

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, az Adatkezelő tulajdonában lévő szervereken tároljuk. Megtettük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok védelmére. Kialakítottuk és működtetjük az eljárási szabályokat, amelyek az adatok védelmének biztosításához szükségesek. A jogosulatlan hozzáférések megakadályozására a rendszert tűzfal védi, az adminisztrációs felületeket, a felhasznált eszközöket jelszavak védik. Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében biztonsági mentést alkalmazunk.


Jogérvényesítés

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, igénnyel és problémával fordulhat a WebMinute Kft. munkatársaihoz az adatvedelemwebminute.hu vagy az infowebminute.hu email címeken, illetve postacímünkön. Munkatársaink készséggel segítik a kérdései megválaszolásával, a kérvények fogadásával és egyéb problémákban is.


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a NAIH-hoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalatnaih.hu

Weboldal: https://naih.hu

illetve bírósági eljárást kezdeményezhet. Információ: http://birosag.hu/allampolgaroknak


A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
Amennyiben még nem tetted meg, most feliratkozhatsz heti hírlevelünkre, melyben elküldjük e-mail címedre, milyen új képeslapok, versek, idézetek, sms-ek kerültek a szerelmeslevel.hu weboldalra a héten. Feliratkozás a hírlevélre!Minden jog fenntartva © 2022, www.szerelmeslevel.hu | Jogi nyilatkozat | WebMinute Kft. | Kapcsolat: info(kukac)szerelmeslevel.hu